Thời gian làm việc: T2-T6 / 8H00 – 17H00

|

Liên hệ: 0937 891 624

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0937 891 624

Ngôn ngữ:

Giới thiệu

MCAC có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ các Trọng tài viên liên quan đến các công việc hành chính, văn phòng cũng như các trợ giúp

Trọng tài

Trọng tài là phương thức hiệu quả để đi đến một quyết định có giá trị chung thẩm và ràng buộc các bên tranh chấp mà không cần đưa ra tòa án.

Hòa giải

Hòa giải là quá trình các bên đàm phán với nhau về việc giải quyết tranh chấp với sự trợ giúp của một bên thứ ba (còn gọi là hòa giải viên).

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG

MCAC có chức năng tổ chức, điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài quy chế và hỗ trợ các Trọng tài viên liên quan đến các công việc hành chính, văn phòng cũng như các trợ giúp...

Văn phòng

15 Lưu Quý Kỳ - Hải Châu - ĐN &
115 Nguyễn Văn Linh - Hải Châu - ĐN

Email

contact@mcac.vn

Điện thoại

0937 891 624

Thời gian làm việc

T2-T6 / 8H00 – 17H00

Nơi nhận hồ sơ

Tầng 7 tòa nhà Mường Thanh, số 115 Nguyễn Văn Linh, TP.Đà Nẵng

Trọng tài

Quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm trọng tài Thương mại Miền Trung được áp dụng để giải quyết các vụ tranh chấp tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG