Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu và kết thúc khi nào?

15/11/2022

Câu hỏi: Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu và kết thúc khi nào?

Trả lời:
- Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu khi nào?
Theo Điều 5 Quy tắc Tố tụng trọng tài của MCAC quy định về bắt đầu tố tụng Trọng tài như sau:
Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, tố tụng Trọng tài bắt đầu từ ngày Trung tâm nhận được Đơn khởi kiện của Nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy tắc tố tụng của MCAC.
Như vậy, nếu các bên không có thỏa thuận khác thì tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu kể từ ngày Trung tâm nhận được đơn khởi kiện của Nguyên đơn.

 
Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu kể từ ngày Trung tâm nhận được đơn khởi kiện của Nguyên đơn

 

- Tố tụng trọng tài tại MCAC kết thúc khi nào?
Quy tắc Tố tụng trọng tài của MCAC không quy định về thời điểm kết thúc tố tụng trọng tài nhưng theo Khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì tố tụng trọng tài chấm dứt từ thời điểm Hội đồng Trọng tài ban hành Phán quyết trọng tài. Nên Tố tụng Trọng tài tại MCAC kết thúc theo quy định của khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Bạn có thể quan tâm: Quy trình giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài tại MCAC

Bài viết trên giải đáp về thời điểm bắt đầu và kết thúc Tố tụng trọng tài tại MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

Tin liên quan

ÁP DỤNG ÁN LỆ SỐ 09/2016/AL TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI
15 12/2023

ÁP DỤNG ÁN LỆ SỐ 09/2016/AL TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI

Trong bài viết này, tác giả bình luận, phân tích một số nội dung của Án lệ số 09/2016/AL về cách tính lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc áp dụng án lệ này trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án và Trọng tài thương mại. Từ đó, chỉ ra những bất cập, vướng mắc của án lệ này và đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
14 12/2023

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và được áp dụng phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù pháp luật Việt Nam đã có cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại nhưng vẫn còn nhiều bất cập, không đáp ứng được nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi sự nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Bài viết này đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về trọng tài thương mại để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG