Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu và kết thúc khi nào?

15/11/2022

Câu hỏi: Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu và kết thúc khi nào?

Trả lời:
- Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu khi nào?
Theo Điều 5 Quy tắc Tố tụng trọng tài của MCAC quy định về bắt đầu tố tụng Trọng tài như sau:
Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, tố tụng Trọng tài bắt đầu từ ngày Trung tâm nhận được Đơn khởi kiện của Nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy tắc tố tụng của MCAC.
Như vậy, nếu các bên không có thỏa thuận khác thì tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu kể từ ngày Trung tâm nhận được đơn khởi kiện của Nguyên đơn.

 
Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu kể từ ngày Trung tâm nhận được đơn khởi kiện của Nguyên đơn

 

- Tố tụng trọng tài tại MCAC kết thúc khi nào?
Quy tắc Tố tụng trọng tài của MCAC không quy định về thời điểm kết thúc tố tụng trọng tài nhưng theo Khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì tố tụng trọng tài chấm dứt từ thời điểm Hội đồng Trọng tài ban hành Phán quyết trọng tài. Nên Tố tụng Trọng tài tại MCAC kết thúc theo quy định của khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Bạn có thể quan tâm: Quy trình giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài tại MCAC

Bài viết trên giải đáp về thời điểm bắt đầu và kết thúc Tố tụng trọng tài tại MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

Tin liên quan

CHUYÊN ĐỀ: THỎA THUẬN TRỌNG TÀI PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
07 09/2023

CHUYÊN ĐỀ: THỎA THUẬN TRỌNG TÀI PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp, thỏa thuận Trọng tài phát sinh sẽ được giải quyết như thế nào? Cùng MCAC tìm hiểu cụ thể về vấn đề này trong bài viết sau.

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIAI ĐOẠN TIỀN TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
06 09/2023

NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIAI ĐOẠN TIỀN TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

“Tiền tố tụng trọng tài” là gì và có những vấn đề nào liên quan đến giai đoạn này? Bài viết dưới đây sẽ giúp người đọc hình dung được rõ hơn về giai đoạn “tiền tố tụng trọng tài” dưới góc độ quy định của các văn bản pháp luật và những đề xuất có tính cá nhân của người viết.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG