Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu và kết thúc khi nào?

15/11/2022

Câu hỏi: Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu và kết thúc khi nào?

Trả lời:
- Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu khi nào?
Theo Điều 5 Quy tắc Tố tụng trọng tài của MCAC quy định về bắt đầu tố tụng Trọng tài như sau:
Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, tố tụng Trọng tài bắt đầu từ ngày Trung tâm nhận được Đơn khởi kiện của Nguyên đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy tắc tố tụng của MCAC.
Như vậy, nếu các bên không có thỏa thuận khác thì tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu kể từ ngày Trung tâm nhận được đơn khởi kiện của Nguyên đơn.

 
Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu kể từ ngày Trung tâm nhận được đơn khởi kiện của Nguyên đơn

 

- Tố tụng trọng tài tại MCAC kết thúc khi nào?
Quy tắc Tố tụng trọng tài của MCAC không quy định về thời điểm kết thúc tố tụng trọng tài nhưng theo Khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì tố tụng trọng tài chấm dứt từ thời điểm Hội đồng Trọng tài ban hành Phán quyết trọng tài. Nên Tố tụng Trọng tài tại MCAC kết thúc theo quy định của khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Bạn có thể quan tâm: Quy trình giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài tại MCAC

Bài viết trên giải đáp về thời điểm bắt đầu và kết thúc Tố tụng trọng tài tại MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

Tin liên quan

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
05 06/2024

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khám phá bài viết đầy đủ thông tin và phân tích sâu sắc về Quyết định số 01/2024/QĐ-PQTT từ TANDTP Hà Nội. Đây không chỉ là văn bản pháp luật, mà còn là điểm sáng để hiểu rõ hơn về cơ chế và thủ tục pháp lý trong lĩnh vực Trọng tài thương mại.

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
14 05/2024

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Cùng MCAC khám phá, phân tích sâu sắc về bản án, quyết định của Toà án liên quan đến lĩnh vực Trọng tài thương mại. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng và chi tiết các vụ việc, các phán quyết trọng tài, cũng như những quyết định được đưa ra căn cứ trên các quy định của pháp luật liên quan.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG