Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài Thương Mại Miền Trung (MCAC)

31/12/2022

1.    Các trường hợp đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp theo quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC.

Theo khoản 1 Điều 30 Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC quy định về đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp:
“1. Vụ tranh chấp được đình chỉ giải quyết trong các trường hợp sau đây:
a) Nguyên đơn hoặc Bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;
b) Nguyên đơn hoặc Bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó;
c) Nguyên đơn rút Đơn khởi kiện, trừ trường hợp Bị đơn có Đơn kiện lại;
d) Nguyên đơn được coi là đã rút Đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Quy tắc Tố tụng này, trừ trường hợp Bị đơn có yêu cầu tiếp tục giải quyết tranh chấp;
e) Các bên thoả thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp;
f) Khi có Quyết định của Hội đồng Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 28 của Quy tắc Tố tụng này;
g) Khi có Quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật.”

Có 7 trường hợp mà vụ tranh chấp có thể được đình chỉ

Bạn có thể quan tâm: Những lưu ý về phiên họp giải quyết tranh chấp 

2.    Chủ thể ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp.

Khoản 2 Điều 30 Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC quy định: “Hội đồng Trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trong trường hợp Hội đồng Trọng tài chưa được thành lập thì Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp.”.

Hội đồng Trọng tài hoặc Chủ tịch Trung tâm trọng tài có thể ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp

 

Như vậy có 2 chủ thể có thể ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp là Hội đồng trọng tài hoặc Chủ tịch Trung tâm tùy vào diễn biến của vụ tranh chấp. Trường hợp đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp do Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trong từng thời điểm khác nhau, chủ thể ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ tranh chấp là khác nhau. Cụ thể, trường hợp Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi thành lập Hội đồng trọng tài, chủ thể ra quyết định đình chỉ sẽ là Chủ tịch Trung tâm. Không ít trường hợp, trong quá trình giải quyết tranh chấp, Hội đồng trọng tài đã được thành lập, thậm chí đã mở phiên họp giải quyết tranh chấp, Nguyên đơn vẫn có thể rút đơn khởi kiện, lúc này chủ thể ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp là Hội đồng trọng tài.


Trên đây là thông tin về các trường hợp đình chỉ vụ tranh chấp theo nguyên tắc tố tụng tại MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn
 


 

Tin liên quan

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
05 06/2024

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khám phá bài viết đầy đủ thông tin và phân tích sâu sắc về Quyết định số 01/2024/QĐ-PQTT từ TANDTP Hà Nội. Đây không chỉ là văn bản pháp luật, mà còn là điểm sáng để hiểu rõ hơn về cơ chế và thủ tục pháp lý trong lĩnh vực Trọng tài thương mại.

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
14 05/2024

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Cùng MCAC khám phá, phân tích sâu sắc về bản án, quyết định của Toà án liên quan đến lĩnh vực Trọng tài thương mại. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng và chi tiết các vụ việc, các phán quyết trọng tài, cũng như những quyết định được đưa ra căn cứ trên các quy định của pháp luật liên quan.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG