Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Ngôn ngữ trọng tài được quy định thế nào trong quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm Trọng Tài Thương mại Miền Trung

23/12/2022

Theo Điều 23 Quy tắc tố tụng của MCAC quy định về ngôn ngữ trọng tài như sau:
- Đối với vụ tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, ngôn ngữ được sử dụng trong Tố tụng trọng tài là tiếng Việt.
- Đối với vụ tranh chấp có yếu tố nước ngoài hoặc vụ tranh chấp trong đó có ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ngôn ngữ trọng tài do các bên thỏa thuận.
Có thể thấy trong Quy tắc tố tụng của MCAC việc lựa chọn ngôn ngữ giải quyết tranh chấp chỉ được áp dụng trong các tranh chấp có yếu tố nước ngoài. Quy định này cũng giống quy định tại Điều 10 Luật Trọng tài thương mại 2010: 
“1. Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt, trừ trường hợp tranh chấp mà ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp bên tranh chấp không sử dụng được tiếng Việt thì được chọn người phiên dịch ra tiếng Việt.
2. Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, tranh chấp mà ít nhất một bên là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài do Hội đồng trọng tài quyết định.”

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về ngôn ngữ sử dụng, khoản 2 Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC quy định: “Trường hợp các bên không có thỏa thuận, Hội đồng Trọng tài quyết định ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng Trọng tài, có tính đến các yếu tố có liên quan bao gồm ngôn ngữ của hợp đồng.”

Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài do Hội đồng trọng tài quyết định.

Về nguyên tắc các bên có thể thỏa thuận ngôn ngữ vào bất kỳ thời điểm nào trước khi tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài. Nhưng trên thực tế, các bên cũng có thể thay đổi việc sử dụng ngôn ngữ trong quá trình tố tụng. Ví dụ, các bên thống nhất sử dụng tiếng Anh để giải quyết tranh chấp nhưng trong quá trình tố tụng các bên thấy rằng sẽ tốt hơn khi sử dụng tiếng Việt, trong trường hợp này họ có thể thông báo cho Hội đồng trọng tài về yêu cầu đổi ngôn ngữ.

Trong nhiều trường hợp, một số tài liệu, chứng cứ trong quá trình tố tụng có ngôn ngữ khác với ngôn ngữ trọng tài. Tuy Luật trọng tài thương mại 2010 không có quy định về trường hợp này nhưng Quy tắc tố tụng trọng tài của MCAC có quy định chi tiết về việc xử lý ngôn ngữ của tài liệu, chứng cứ khác với ngôn ngữ sử dụng trong tố tụng trọng tài. Cụ thể, khoản 3 Điều 23 Quy tắc tố tụng của MCAC quy định: “Nếu một tài liệu được lập bằng ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ trọng tài thì Hội đồng Trọng tài hoặc Trung tâm, có thể yêu cầu một bên hoặc các bên cung cấp bản dịch, trong trường hợp Hội đồng Trọng tài chưa được thành lập.”

Để đơn giản hóa quy trình, trên thực tế, những trường hợp tài liệu, chứng cứ tuy có phần ngôn ngữ khác ngôn ngữ trọng tài nhưng nội dung Hội đồng trọng tài vẫn có thể hiểu được (Ví dụ: ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt; tài liệu, chứng cứ sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp) thì thông thường Hội đồng trọng tài không buộc các bên cung cấp bản dịch.

Bạn có thể quan tâm: Tố tụng trọng tài tại MCAC bắt đầu và kết thúc khi nào

Bài viết trên giải đáp về quy định ngôn ngữ trọng tài trong nguyên tắc tố tụng trọng tài tại  MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

Tin liên quan

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI
22 03/2023

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Một số vấn đề lưu ý về thỏa thuận trọng tài thường xuất hiện trong giải quyết tranh chấp thương mại. Cùng MCAC tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
22 03/2023

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Cùng MCAC tìm hiểu vai trò của tòa án trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng tố tụng trọng tài qua bài viết dưới đây.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG