Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Nội dung Đơn khởi kiện của Nguyên đơn gửi đến MCAC bao gồm những gì?

19/11/2022

Câu hỏi: Đơn khởi kiện của Nguyên đơn gửi đến MCAC gồm những nội dung gì?
 

Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 7 Quy tắc Tố tụng trọng tài của MCAC quy định về nội dung Đơn khởi kiện như sau:

a)    Ngày, tháng, năm làm Đơn khởi kiện;
b)    Tên, địa chỉ của các bên;
c)    Tóm tắt nội dung của vụ tranh chấp;
d)    Cơ sở khởi kiện;
e)    Trị giá của vụ tranh chấp và các yêu cầu khởi kiện khác của Nguyên đơn;
f)    Tên của người được Nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên theo quy định tại khoản 1 Điều 12 hoặc Điều 13 Quy tắc Tố tụng này;
g)    Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là cá nhân.


Trong Đơn khởi kiện, Nguyên đơn cần cần cung cấp đầy đủ các nội dung nêu trên.

Trong Đơn khởi kiện, Nguyên đơn cần cần cung cấp đầy đủ các nội dung nêu trên.

 

>>>Xem thêm: Những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC

 

Trên đây là yêu cầu về nội dung Đơn khởi kiện của Nguyên đơn khi gửi đến MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.
 

Tin liên quan

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI
22 03/2023

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Một số vấn đề lưu ý về thỏa thuận trọng tài thường xuất hiện trong giải quyết tranh chấp thương mại. Cùng MCAC tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
22 03/2023

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Cùng MCAC tìm hiểu vai trò của tòa án trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng tố tụng trọng tài qua bài viết dưới đây.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG