Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Nội dung Đơn khởi kiện của Nguyên đơn gửi đến MCAC bao gồm những gì?

19/11/2022

Câu hỏi: Đơn khởi kiện của Nguyên đơn gửi đến MCAC gồm những nội dung gì?
 

Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 7 Quy tắc Tố tụng trọng tài của MCAC quy định về nội dung Đơn khởi kiện như sau:

a)    Ngày, tháng, năm làm Đơn khởi kiện;
b)    Tên, địa chỉ của các bên;
c)    Tóm tắt nội dung của vụ tranh chấp;
d)    Cơ sở khởi kiện;
e)    Trị giá của vụ tranh chấp và các yêu cầu khởi kiện khác của Nguyên đơn;
f)    Tên của người được Nguyên đơn chọn làm Trọng tài viên hoặc yêu cầu Trung tâm chỉ định Trọng tài viên theo quy định tại khoản 1 Điều 12 hoặc Điều 13 Quy tắc Tố tụng này;
g)    Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Nguyên đơn là cá nhân.


Trong Đơn khởi kiện, Nguyên đơn cần cần cung cấp đầy đủ các nội dung nêu trên.

Trong Đơn khởi kiện, Nguyên đơn cần cần cung cấp đầy đủ các nội dung nêu trên.

 

>>>Xem thêm: Những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC

 

Trên đây là yêu cầu về nội dung Đơn khởi kiện của Nguyên đơn khi gửi đến MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.
 

Tin liên quan

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
22 11/2023

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Để thúc đẩy sự phát triển của bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả lĩnh vực trọng tài thương mại, thì chất lượng nguồn nhân lực là một vấn đề then chốt. Bài viết này nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực trọng tài thương mại để góp phần vào sự phát triển của trọng tài thương mại tại Việt Nam.

THỦ TỤC TRỌNG TÀI RÚT GỌN – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ  VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM
06 11/2023

THỦ TỤC TRỌNG TÀI RÚT GỌN – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Bài viết này nghiên cứu, phân tích các quy định về thủ tục trọng tài rút gọn theo Quy tắc tố tụng trọng tài tại một số trung tâm trọng tài nước ngoài và đưa ra khuyến nghị về việc xây dựng, ban hành và hoàn thiện quy định về thủ tục trọng tài rút gọn tại Việt Nam.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG