Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC

19/11/2022

1.    Thông báo, tài liệu do các bên gửi đến MCAC cần có bao nhiêu bản?

Khoản 1 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC quy định các thông báo, tài liệu do một bên gửi tới Trung tâm phải đủ số bản để Trung tâm gửi cho thành viên của Hội đồng Trọng tài mỗi người một bản, cho bên kia một bản và lưu một bản. Từ thực tiễn giải quyết tranh chấp, nếu Hội đồng Trọng tài gồm ba Trọng tài viên thì số bản mỗi bên phải gửi là năm (05) bản. Nếu Hội đồng Trọng tài gồm một trọng tài viên duy nhất thì số bản mỗi bên phải gửi là ba (03) bản.


2.    Thông báo tài liệu được MCAC gửi tới các bên theo hình thức nào?

Theo khoản 2 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC, thông báo, tài liệu được Trung tâm gửi tới các bên theo các hình thức sau:
•    Giao trực tiếp;
•    Thư bảo đảm;
•    Fax;
•    Thư điện tử;
•    Hoặc bất kỳ phương thức nào khác có ghi nhận việc gửi này.

gửi thông báo tài liệu đến MCAC

Đa dạng hình thức để gửi tài liệu, thông báo đến MCAC

 

3.    Thông báo, tài liệu do MCAC gửi tới các bên được coi là đã nhận khi nào?

Theo khoản 3 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC thì thông báo, tài liệu do Trung tâm gửi tới các bên được coi là đã nhận nếu thông báo, tài liệu đó đã được gửi phù hợp theo khoản 2 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC: “Thông báo, tài liệu được Trung tâm gửi tới các bên theo đúng địa chỉ do các bên cung cấp và có thể gửi bằng giao trực tiếp, thư đảm bảo, fax, thư điện tử hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác có ghi nhận việc gửi này.”

hình thức gửi tài liệu thông báo đến MCAC

Tài liệu, thông báo được coi là đã nhận nếu được gửi phù hợp theo  khoản 2 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC

 

4.    Cách tính thời hạn được quy định trong quy tắc tố tụng của MCAC như thế nào?

Thời hạn quy định trong Quy tắc Tố tụng của MCAC bắt đầu được tính từ ngày tiếp theo ngày mà thông báo, tài liệu được coi là đã nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy tắc tố tụng của MCAC: “Thông báo, tài liệu do Trung tâm gửi tới các bên được coi là đã nhận vào ngày mà các bên đã nhận, hoặc được coi là đã nhận nếu thông báo, tài liệu đó đã được gửi phù hợp với khoản 2 Điều này”. Nếu ngày tiếp theo không phải là ngày làm việc theo quy định tại nơi nhận thì thời hạn này bắt đầu được tính từ ngày làm việc đầu tiên tiếp theo; nếu ngày cuối cùng của thời hạn không phải là ngày làm việc theo quy định tại nơi nhận thì thời hạn này kết thúc vào ngày cuối ngày làm việc đầu tiên tiếp theo. Những ngày không phải là ngày làm việc trong thời hạn được tính vào thời hạn.

 

>>> Bạn có thể quan tâm: Nội dung Đơn khởi kiện bao gồm những gì? 

 

Trên đây là những quy định chung về việc gửi thông báo, tài liệu tại MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.
 

 

Tin liên quan

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
05 06/2024

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khám phá bài viết đầy đủ thông tin và phân tích sâu sắc về Quyết định số 01/2024/QĐ-PQTT từ TANDTP Hà Nội. Đây không chỉ là văn bản pháp luật, mà còn là điểm sáng để hiểu rõ hơn về cơ chế và thủ tục pháp lý trong lĩnh vực Trọng tài thương mại.

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
14 05/2024

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Cùng MCAC khám phá, phân tích sâu sắc về bản án, quyết định của Toà án liên quan đến lĩnh vực Trọng tài thương mại. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng và chi tiết các vụ việc, các phán quyết trọng tài, cũng như những quyết định được đưa ra căn cứ trên các quy định của pháp luật liên quan.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG