Thời gian làm việc: T2-T6 / 8H00 – 17H00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Phán Quyết Của Trọng Tài Thương Mại Tại Việt Nam

13/07/2022

Phán quyết của Trọng Tài thương mại là gì?

Theo khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010, phán quyết của Trọng tài thương mại là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài.

Theo Điều 60 Luật Trọng tài thương mại 2010, nguyên tắc ra phán quyết được quy định như sau:

- Hội đồng Trọng tài ra phán quyết Trọng tài bằng cách biểu quyết theo nguyên tắc đa số.

- Trường hợp biểu quyết không đạt được đa số thì phán quyết Trọng Tài được lập theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Trọng tài.

phán quyết của trọng tài thương mại

Phán quyết của trọng tài thương mại tuân theo nguyên tắc do pháp luật quy định

Đặc điểm của giải quyết tranh chấp bằng phán quyết của Trọng tài thương mại

Thứ nhất, Trọng tài chỉ giải quyết tranh chấp thương mại khi có yêu cầu của các bên tranh chấp và tranh chấp đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài. 

Khi tranh chấp phát sinh, các bên có quyền yêu cầu giải quyết vụ tranh chấp bằng trọng tài. Đây là một trong những quy định đảm bảo quyền định đoạt của các bên trong việc lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp. 

Việc yêu cầu giải quyết tranh chấp của các bên được ghi nhận bằng thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Thỏa thuận trọng tài phải có hiệu lực pháp luật. Các tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài bao gồm:

- Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; 

- Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại;

Thứ hai, chủ thể giải quyết tranh chấp thương mại là các Trọng tài viên thực hiện thông qua Hội đồng trọng tài gồm một Trọng tài viên độc lập hoặc hội đồng gồm nhiều Trọng tài viên. 

Trọng tài viên là người được các bên lựa chọn hoặc được Trung tâm trọng tài hoặc tòa án chỉ định để giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật Trọng tài thương mại năm 2010. 

Trọng tài viên phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 20 Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Trọng tài là một tổ chức phi chính phủ, không nằm trong hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước. Bản thân các Trọng tài viên cũng không phải là cán bộ, công chức, viên chức.

phán quyết của trọng tài thương mại

Có 4 đặc điểm phán quyết của trọng tài thương mại mà bạn nên lưu ý

Thứ ba, giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài thương mại đảm bảo sự kết hợp hai yếu tố: thỏa thuận và phán quyết.

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng Trọng tài là phương thức đảm bảo quyền tự định đoạt cao nhất của các bên. Các bên tranh chấp có thể thống nhất, thỏa thuận lựa chọn Trung tâm trọng tài, Trọng tài viên, địa điểm giải quyết hay luật áp dụng... 

Các bên có thể thỏa thuận trọng tài về việc giải quyết bằng Trọng tài tranh chấp có thể phát sinh hoặc đã phát sinh (Khoản 2 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010).

Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp và chấm dứt tố tụng trọng tài (Khoản 10 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại năm 2010).

Khác với phán quyết của toà án có thể bằng bản án hoặc quyết định (mang tính quyền lực nhà nước) thì phán quyết của trọng tài bằng quyết định nhân danh và vì lợi ích của các bên tranh chấp (không mang tính quyền lực nhà nước).

Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành (Khoán 5 Điều 61 Luật Trọng tài thương mại năm 2010), không bị kháng cáo, kháng nghị.

Thứ tư, Trọng tài là một cơ chế giải quyết tranh chấp đảm bảo tính bí mật.

Trọng tài là một tiến trình giải quyết tranh chấp có tính riêng biệt. Hầu hết pháp luật về trọng tài của các nước đều thừa nhận nguyên tắc trọng tài xử lý (in camera) nếu các bên không quy định khác. 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 thì việc giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành không công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Tính bí mật thể hiện rõ ở nội dung tranh chấp và danh tính của các bên được giữ kín, đáp ứng nhu cầu tin cậy trong quan hệ thương mại. 

Quy định này có ý nghĩa lớn trong điều kiện cạnh tranh giữa các chủ thể kinh doanh và giải quyết được sự quan ngại vì nếu nội dung vụ tranh chấp được công khai sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.

phán quyết của trọng tài thương mại

Tính bí mật rất quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp thương mại

Hiệu lực phán quyết của trọng tài thương mại được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 60 Luật trọng tài thương mại 2010 quy định: “Phán quyết trọng tài là chung thẩm và có hiệu lực kể từ ngày ban hành”

Phán quyết của trọng tài là chung thẩm nên tranh chấp đã được giải quyết sẽ không được xem xét lại bởi bất kỳ một cấp hoặc cơ quan xét xử nào khác (trừ trường hợp hủy phán quyết trọng tai theo quy định pháp luật). 

Phán quyết trọng tài có hiệu lực kể từ ngày ban hành, tuy nhiên do phán quyết trọng tài quy định thời hạn thi hành phán quyết, nên bên được thi hành phán quyết trọng tài chỉ được yêu cầu cưỡng chế thi hành phán quyết đó sau khi thời hạn thi hành phán quyết kết thúc mà bên bị thi hành không thi hành hoặc thi hành không đầy đủ.

Vì vậy, khi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài thì các bên không thể kiện tiếp lên tòa án, trừ trường hợp một bên gửi đơn yêu cầu Tòa án xem xét việc hủy phán quyết trọng tài và Tòa án hủy phán quyết trọng tài theo các căn cứ được quy định tại Điều 68 – LTTTM 2010.

phán quyết của trọng tài thương mại

Khi Hội đồng trọng tài đã ra phán quyết trọng tài thì các bên không thể kiện tiếp lên tòa án

Mong rằng bài viết trên giúp bạn hiểu rõ hơn về phán quyết của Trọng tài thương mại. MCAC - Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài chuyên giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng hình thức trọng tài quy chế, hòa giải thương mại. 

Đến với MCAC, các doanh nhân sẽ không cần lo lắng vì mọi thủ tục đều được giải quyết một cách hiệu quả và nhanh chóng. Khi các doanh nhân trao niềm tin, MCAC sẽ mang đến cho họ sự hài lòng về thời gian giải quyết tranh chấp và chất lượng của nội dung phán quyết. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0935 925 068 hoặc inbox trực tiếp qua fanpage của chúng tôi để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ! 

MCAC - Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài


 

Tin liên quan

cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
10 08/2022

Cơ Quan Giải Quyết Tranh Chấp Hợp Đồng Thương Mại

Khi xảy ra tranh chấp trong hợp đồng thương mại, nếu hai bên đã có thỏa thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại thì thẩm quyền giải quyết được ưu tiên áp dụng theo thỏa thuận. Còn trong trường hợp không có thỏa thuận và các bên không thể hoà giải được thì cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại sẽ là Toà án.

thẩm quyền giải quyết của trọng tài thương mại
10 08/2022

Quy Định Về Thẩm Quyền Giải Quyết Của Trọng Tài Thương Mại

Khi nhắc đến việc tranh chấp nói chung hay tranh chấp thương mại nói riêng, chúng ta sẽ nghĩ việc tìm toà án. Nhưng hiện nay pháp luật Việt Nam đã có thêm quy định về một phương thức giải quyết tranh chấp thương mại có tính hiện đại và mang lại hiệu quả cao là Trọng tài thương mại. Vậy Trọng tài thương mại là gì? Quy định về thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại ra sao? MCAC sẽ cung cấp thông tin dưới bài viết sau!

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG