Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Thẩm quyền của Hội đồng Trọng tài về thu thập chứng cứ

13/12/2022

Chứng cứ có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp tại Trung tâm trọng tài. Theo nguyên tắc, các bên có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình, nhưng Hội đồng trọng tài cũng có thẩm quyền nhất định trong việc thu thập chứng cứ.

Theo khoản 2 Điều 46 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định: “Theo yêu cầu của một hoặc các bên, Hội đồng trọng tài có quyền yêu cầu người làm chứng cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp”. Liên quan đến người làm chứng, theo khoản 1 Điều 47 Luật Trọng tài thương mại quy định thêm rằng “Theo yêu cầu của một hoặc các bên và xét thấy cần thiết, Hội đồng trọng tài có quyền yêu cầu người làm chứng có mặt tại phiên họp giải quyết tranh chấp”.

Hội đồng trọng tài có thẩm quyền nhất định trong việc thu thập chứng cứ

Dựa vào các quy định trên, chúng ta đã thấy Luật ghi nhận thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong việc thu thập chứng cứ. Ngoài ra, Luật Trọng tài thương mại 2010 còn có quy định theo hướng Hội đồng trọng tài có thể đề xuất trợ giúp từ Tòa án. Cụ thể, theo khoản 5 Điều 46: “Trong trường hợp Hội đồng trọng tài, một hoặc các bên đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được thì có thể gửi văn bản đề nghị Tòa án có thẩm quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được hoặc hiện vật khác liên quan đến vụ tranh chấp”.

Tương tự, đối với khó khăn có thể xuất hiện từ người làm chứng, Luật trọng tài quy định theo hướng Hội đồng trọng tài gửi văn bản đề nghị Tòa án ra quyết định triệu tập người làm chứng đến phiên họp giải quyết tranh chấp. Điều này được cụ thể tại khoản 2 Điều 7 Luật Trọng tài thương mại 2010: “Trường hợp người làm chứng đã được Hội đồng trọng tài triệu tập hợp lệ mà không đến phiên họp nhưng không có lý do chính đáng và việc vắng mặt của họ gây cản trở cho việc giải quyết tranh chấp, thì Hội đồng trọng tài gửi văn bản đề nghị Tòa án có thẩm quyền ra quyết định triệu tập người làm chứng đến phiên họp của Hội đồng trọng tài”.

Hội đồng trọng tài có quyền gửi văn bản đề nghị Tòa án ra quyết định triệu tập người làm chứng đến phiên họp giải quyết tranh chấp

Nội dung trên cho thấy Luật đã ghi nhận thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong việc thu thập chứng cứ để giải quyết. Tuy nhiên, do trọng tài được hình thành trên cơ sở thỏa thuận của các bên có tranh chấp nên tính ràng buộc về vấn đề thu thập chứng cứ là chưa cao nên cần có sự hỗ trợ của Tòa án theo quy định của Luật trọng tài thương mại. Qua đó, có thể nói tạo tiền đề và đồng hành với sự tồn tại và phát triển của các trung tâm trọng tài là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được thể hiện trong các quy định của pháp luật góp phần thúc đẩy hoạt động của các trung tâm trọng tài thương mại trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Xem thêm: Thành lập hội đồng trọng tài theo quy tắc tố tụng của MCAC

Bài viết cung cấp thông tin về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong công tác thu thập chứng cứ. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

 

Tin liên quan

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
05 06/2024

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khám phá bài viết đầy đủ thông tin và phân tích sâu sắc về Quyết định số 01/2024/QĐ-PQTT từ TANDTP Hà Nội. Đây không chỉ là văn bản pháp luật, mà còn là điểm sáng để hiểu rõ hơn về cơ chế và thủ tục pháp lý trong lĩnh vực Trọng tài thương mại.

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
14 05/2024

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Cùng MCAC khám phá, phân tích sâu sắc về bản án, quyết định của Toà án liên quan đến lĩnh vực Trọng tài thương mại. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng và chi tiết các vụ việc, các phán quyết trọng tài, cũng như những quyết định được đưa ra căn cứ trên các quy định của pháp luật liên quan.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG