Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Tiêu chuẩn trở thành Trọng tài viên

06/12/2022

1.     Để trở thành trọng tài viên thì phải có những tiêu chuẩn gì?

Theo khoản 1 Điều 20 Luật Trọng tài thương mại 2010, tiêu chuẩn để trở thành Trọng tài viên bao gồm:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự;
b) Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên;
c) Trong trường hợp đặc biệt, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu nêu tại điểm b khoản này, cũng có thể được chọn làm Trọng tài viên.
Theo khoản 3 Điều 20 Luật Trọng tài thương mại 2010 cũng quy định theo xu hướng mở để nâng cao chất lượng trọng tài viện là Trung tâm trọng tài có thể quy định thêm các tiêu chuẩn cao hơn tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này đối với Trọng tài viên của tổ chức mình.
Theo Điều lệ MCAC, tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Trọng tài viên MCAC gồm:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có sức khỏe, lý lịch rõ ràng;
b) Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 05 năm trở lên;
c) Tuổi từ đủ 25 đến 80 và được ít nhất một thành viên trong Ban Điều hành của Trung tâm giới thiệu;
d) Trong trường hợp đặc biệt, người có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu nêu tại điểm b, c khoản này, cũng có thể được kết nạp Trọng tài viên.
Bên cạnh tiêu chuẩn đó, MCAC còn yêu cầu các Trọng tài viên phải đạo đức, tư cách của người làm công tác trọng tài thương mại; phải có kiến thức và thực tiễn chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực này, các hồ sơ để làm trọng tài viên tại MCAC đều phải được Ban điều hành thẩm định, đánh giá theo đúng quy định của pháp luật và mục tiêu phát triển của Trung tâm.

 

Trọng tài viên cần có đạo đức, tư cách của người làm công tác trọng tài thương mại.

 

Bạn có thể quan tâm: Danh sách Trọng tài viên tại MCAC

 

2.    Những ai không được làm Trọng tài viên?


Theo Điều lệ MCAC, những người thuộc một trong các trường hợp sau đây không được kết nạp Trọng tài viên của Trung tâm:
a) Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, Thừa phát lại, công chức thuộc các cơ quan Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án;
b) Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích;
c) Trường hợp khác theo quy định của Luật Trọng tài thương mại.

Để đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trở thành trọng tài viên, bạn hãy tham khảo kĩ các quy định mà MCAC đã nêu trên. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

Tin liên quan

ÁP DỤNG ÁN LỆ SỐ 09/2016/AL TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI
15 12/2023

ÁP DỤNG ÁN LỆ SỐ 09/2016/AL TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KINH DOANH, THƯƠNG MẠI TẠI TÒA ÁN VÀ TRỌNG TÀI

Trong bài viết này, tác giả bình luận, phân tích một số nội dung của Án lệ số 09/2016/AL về cách tính lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc áp dụng án lệ này trong việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án và Trọng tài thương mại. Từ đó, chỉ ra những bất cập, vướng mắc của án lệ này và đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật.

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
14 12/2023

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả và được áp dụng phổ biến trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù pháp luật Việt Nam đã có cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại nhưng vẫn còn nhiều bất cập, không đáp ứng được nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi sự nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Bài viết này đưa ra một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về trọng tài thương mại để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG