Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

THỦ TỤC RÚT GỌN THEO QUY TẮC TỐ TỤNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG

22/03/2023

Việc lựa chọn áp dụng Thủ tục rút gọn có thể giúp các bên tranh chấp tiết kiệm thời gian và chi phí bởi thời hạn cũng như các bước tố tụng đều có thể được rút gọn. Chính vì vậy, việc giải quyết tranh chấp sẽ diễn ra một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn và vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các quy định về thủ tục rút gọn được quy định tại Điều 37 Quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm trọng tài Thương mại Miền Trung (Sau đây gọi là Quy tắc tố tụng), cụ thể như sau:

Thứ nhất, thủ tục rút gọn sẽ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận áp dụng Thủ tục rút gọn.

Áp dụng thủ tục rút gọn theo Quy tắc tố tụng tại MCAC
Áp dụng thủ tục rút gọn theo Quy tắc tố tụng tại MCAC

Thứ hai, khi tiến hành Thủ tục rút gọn, các bên tranh chấp cần phải chú ý các vấn đề sau:

  • Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng trọng tài chỉ bao gồm một Trọng tài viên duy nhất;
  • Các thời hạn bất kỳ trong Quy tắc tố tụng có thể được rút ngắn bởi Trung tâm hoặc Hội đồng trọng tài;
  • Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu hiện có mà Hội đồng trọng tài có thể tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp mà không cần đến sự có mặt của các bên, trừ khi gặp sự phản đối của một trong các bên tranh chấp. Bên cạnh đó, phiên họp có thể diễn ra dưới hình thức teleconference, video-conference hoặc các hình thức thích hợp khác, trừ khi gặp sự phản đối của một bên.

Xem thêm: Xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa trọng tài, tòa án theo quy định Luật Trọng tài thương mại

Bài viết trên đã trình bày cụ thể về việc áp dụng thủ tục rút gọn theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài Thương mại Miền Trung – MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

Tin liên quan

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI
22 03/2023

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý VỀ THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Một số vấn đề lưu ý về thỏa thuận trọng tài thường xuất hiện trong giải quyết tranh chấp thương mại. Cùng MCAC tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây.

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
22 03/2023

VAI TRÒ CỦA TÒA ÁN TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Cùng MCAC tìm hiểu vai trò của tòa án trong giải quyết tranh chấp thương mại bằng tố tụng trọng tài qua bài viết dưới đây.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG