Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

THỦ TỤC RÚT GỌN THEO QUY TẮC TỐ TỤNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG

22/03/2023

Việc lựa chọn áp dụng Thủ tục rút gọn có thể giúp các bên tranh chấp tiết kiệm thời gian và chi phí bởi thời hạn cũng như các bước tố tụng đều có thể được rút gọn. Chính vì vậy, việc giải quyết tranh chấp sẽ diễn ra một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn và vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các quy định về thủ tục rút gọn được quy định tại Điều 37 Quy tắc tố tụng Trọng tài của Trung tâm trọng tài Thương mại Miền Trung (Sau đây gọi là Quy tắc tố tụng), cụ thể như sau:

Thứ nhất, thủ tục rút gọn sẽ được áp dụng nếu các bên có thỏa thuận áp dụng Thủ tục rút gọn.

Áp dụng thủ tục rút gọn theo Quy tắc tố tụng tại MCAC
Áp dụng thủ tục rút gọn theo Quy tắc tố tụng tại MCAC

Thứ hai, khi tiến hành Thủ tục rút gọn, các bên tranh chấp cần phải chú ý các vấn đề sau:

  • Trừ khi các bên có thỏa thuận khác, Hội đồng trọng tài chỉ bao gồm một Trọng tài viên duy nhất;
  • Các thời hạn bất kỳ trong Quy tắc tố tụng có thể được rút ngắn bởi Trung tâm hoặc Hội đồng trọng tài;
  • Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu hiện có mà Hội đồng trọng tài có thể tiến hành phiên họp giải quyết tranh chấp mà không cần đến sự có mặt của các bên, trừ khi gặp sự phản đối của một trong các bên tranh chấp. Bên cạnh đó, phiên họp có thể diễn ra dưới hình thức teleconference, video-conference hoặc các hình thức thích hợp khác, trừ khi gặp sự phản đối của một bên.

Xem thêm: Xác định thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa trọng tài, tòa án theo quy định Luật Trọng tài thương mại

Bài viết trên đã trình bày cụ thể về việc áp dụng thủ tục rút gọn theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài Thương mại Miền Trung – MCAC. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

Tin liên quan

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
22 11/2023

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Để thúc đẩy sự phát triển của bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả lĩnh vực trọng tài thương mại, thì chất lượng nguồn nhân lực là một vấn đề then chốt. Bài viết này nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực trọng tài thương mại để góp phần vào sự phát triển của trọng tài thương mại tại Việt Nam.

THỦ TỤC TRỌNG TÀI RÚT GỌN – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ  VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM
06 11/2023

THỦ TỤC TRỌNG TÀI RÚT GỌN – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Bài viết này nghiên cứu, phân tích các quy định về thủ tục trọng tài rút gọn theo Quy tắc tố tụng trọng tài tại một số trung tâm trọng tài nước ngoài và đưa ra khuyến nghị về việc xây dựng, ban hành và hoàn thiện quy định về thủ tục trọng tài rút gọn tại Việt Nam.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG