Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Khởi kiện khi xảy ra tranh chấp kinh doanh, thương mại trong trường hợp nào?

06/12/2022

Câu hỏi: Những tranh chấp nào phát sinh trong hoạt động thương mại có thể khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC)
Trả lời:
Bên cạnh xác định có thỏa thuận trọng tài thương mại hay không giữa các bên khi phát sinh tranh chấp thì việc xác định những tranh chấp nào thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc tranh chấp đó được giải quyết bởi trọng tài hoặc tòa án.
Theo xu hướng chung ở Việt Nam và trên thế giới, khuyến khích tranh chấp trong hoạt động thương mại được giải quyết bằng trọng tài. Hiểu theo nghĩa rộng, bất kỳ hoạt động nào được coi là hoạt động thương mại được quy định trong các văn bản đang có hiệu lực của hệ thống pháp luật Việt Nam (Luật Thương mại 2005, Bộ luật tố tụng dân sự, …) đều thuộc phạm vi “hoạt động thương mại” của Luật Trọng tài thương mại 2010. Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 Luật Thương mại năm 2005, “hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác”.
 

Khởi kiện khi xảy ra tranh chấp kinh doanh, thương mại

Tại Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm năm 2015 về “Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án” quy định những loại tranh chấp về kinh doanh, thương mại. Đó là tranh chấp về:
1.    Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
2.    Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận;
3.    Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty;
4.    Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sát nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty;
5.    Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
Theo đó, những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Trọng tài thương mại.

 

 

Tại Điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 đã quy định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của Trọng tài là:
1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài
Như vậy, MCAC là Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 và các văn bản pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại. Nên MCAC có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa các bên có hoạt động thương mại hoặc tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó có ít nhất một bên có hoạt động thương mại
Tóm lại, những tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại như cách hiểu về hoạt động thương mại nêu trên có thể khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC).

Xem thêm: Quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại MCAC

Bài viết cung cấp thông tin về những loại tranh chấp kinh doanh, thương mại có thể khởi kiện và quy định thẩm quyền giải quyết các tranh chấp đó. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.
 

 

 

Tin liên quan

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI
05 06/2024

CHUYÊN MỤC: BÌNH LUẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Khám phá bài viết đầy đủ thông tin và phân tích sâu sắc về Quyết định số 01/2024/QĐ-PQTT từ TANDTP Hà Nội. Đây không chỉ là văn bản pháp luật, mà còn là điểm sáng để hiểu rõ hơn về cơ chế và thủ tục pháp lý trong lĩnh vực Trọng tài thương mại.

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
14 05/2024

CHUYÊN ĐỀ: MẤT QUYỀN PHẢN ĐỐI TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

Cùng MCAC khám phá, phân tích sâu sắc về bản án, quyết định của Toà án liên quan đến lĩnh vực Trọng tài thương mại. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng và chi tiết các vụ việc, các phán quyết trọng tài, cũng như những quyết định được đưa ra căn cứ trên các quy định của pháp luật liên quan.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG