Thời gian làm việc: T2-T6 / 8h00 – 17h00

|

Liên hệ: 0935 925 068 - 0236 3656799

| Ngôn ngữ:

Số điện thoại: 0935 925 068

Ngôn ngữ:

Những quy định chung về Đơn kiện lại (Đơn phản tố) tại MCAC

25/11/2022

1.    Bị đơn có thể kiện lại Nguyên đơn hay không?

Theo khoản 1 Điều 10 Quy tắc Tố tụng của MCAC, bị đơn có quyền kiện lại nguyên đơn. Đơn kiện lại (đơn phản tố) phải căn cứ vào thỏa thuận trọng tài mà nguyên đơn đã dựa vào đó để khởi kiện bị đơn. Đơn kiện lại (đơn phản tố) phải bằng văn bản riêng, độc lập với Bản tự bảo vệ. Đơn kiện lại (đơn phản tố) phải được gửi tới Trung tâm vào cùng thời điểm gửi Bản tự bảo vệ.

Đơn kiện lại phải bằng văn bản riêng, độc lập với Bản tự Bảo vệ.

 

Có thể bạn quan tâm: Những quy định chung về Bản tự Bảo vệ của Bị đơn tại MCAC

 

2.    Đơn kiện lại (đơn phản tố) gồm những nội dung gì?

Theo khoản 2 Điều 10 Quy tắc Tố tụng của MCAC quy định nội dung Đơn kiện lại (đơn phản tố) như sau:
-    Ngày, tháng, năm làm Đơn kiện lại;
-    Tên, địa chỉ của các bên;
-    Tóm tắt nội dung của vụ kiện lại;
-    Cơ sở kiện lại;
-    Trị giá của vụ kiện lại và các yêu cầu khác của Bị đơn;
-    Chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp Bị đơn là tổ chức; chữ ký của cá nhân hoặc của người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp bị đơn là cá nhân.

Đơn kiện lại khi gửi đến MCAC cần đầy đủ nội dung nêu trên.

 

3.    Trình tự giải quyết đơn kiện lại (đơn phản tố) như thế nào?

Theo khoản 6 Điều 10 Quy tắc Tố tụng của MCAC quy định: Đơn kiện lại (đơn phản tố) được giải quyết đồng thời bởi chính Hội đồng Trọng tài giải quyết Đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Như vậy, Hội đồng Trọng tài giải quyết đơn khởi kiện của nguyên đơn sẽ thực hiện việc xem xét giải quyết đơn kiện lại (đơn phản tố) của bị đơn (nếu Hội đồng Trọng tài xác định có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối với vấn đề khiếu nại trong đơn kiện lại). Việc giải quyết đơn kiện lại của Hội đồng Trọng tài cũng sẽ tương tự như đối với đơn kiện của nguyên đơn.

Đọc thêm: Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Thương mại Miền Trung (MCAC) được thực hiện theo các bước như thế nào? 

 

Để đảm bảo Đơn kiện lại được MCAC chấp thuận và xử lý nhanh chóng, hãy tuân thủ những quy định trong bài viết trên. Chi tiết xin liên hệ: hotline 0935 925 068 hoặc email contact@mcac.vn.

 

Tin liên quan

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
22 11/2023

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO SỰ PHÁT TRIỂN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Để thúc đẩy sự phát triển của bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả lĩnh vực trọng tài thương mại, thì chất lượng nguồn nhân lực là một vấn đề then chốt. Bài viết này nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực trọng tài thương mại để góp phần vào sự phát triển của trọng tài thương mại tại Việt Nam.

THỦ TỤC TRỌNG TÀI RÚT GỌN – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ  VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM
06 11/2023

THỦ TỤC TRỌNG TÀI RÚT GỌN – KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHUYẾN NGHỊ CHO VIỆT NAM

Bài viết này nghiên cứu, phân tích các quy định về thủ tục trọng tài rút gọn theo Quy tắc tố tụng trọng tài tại một số trung tâm trọng tài nước ngoài và đưa ra khuyến nghị về việc xây dựng, ban hành và hoàn thiện quy định về thủ tục trọng tài rút gọn tại Việt Nam.

Liên hệ với TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI MIỀN TRUNG